Lid worden

Wil je lid worden van IPA? Dit kan als je tot één van de diensten behoort :

- Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, met inbegrip de hulpagenten van politie en het administratief personeel;
- Procureurs des Konings, Procureurs-Generaal, hun substituten en hun griffiepersoneel;
- Rechters uit alle rechtbanken en hoven, met inbegrip de onderzoeksrechters en hun griffiepersoneel;
- Actief personeel van de militaire politie ;
- Technici OGP van het BIPT ;
- Ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer en van het Hoog Comité van Toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn ;
- Personeelsleden van de uitbater van een vervoermaatschappij beëdigt zijn of de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen met
hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie ;
- Personeel van Financiën, afdeling Douane en Accijnzen;
- Bewakers van waters en bossen, personeel van het Ministerie van Landbouw;
- Personeel van de buitendienst van de staatsveiligheid en de militaire veiligheid ;
- Personeel belast met het toezicht op transport, afhangend van het Ministerie van Verkeerswezen;
- Havenkapiteins ;
- Leden van de Europese anti-fraudedienst (OLAF) en veiligheidsmensen van de Europese Commissie ;
- Veiligheidsbeambtes met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging
van gevangenen;
- Treinbegeleiders.

Download hier het aansluitingsformulier.